GAIDHEALTACHD AN IAR

nf.западная часть Северо-шотландского нагорьяgheibhear air a' Ghaidhealtachd an Iar na creagan as sine ann am Breatainn в западной части Северо-шотландского нагорья находятся древнейшие горы Британии

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

GÀIDHLIG →← GAIDHEALTACHD AN EAR

T: 0.100109944 M: 3 D: 3