GALLA

nf. (gen. galla, pl. gallachan)1) сука; самкаbha iad aig saobhaidh mada-ruaidh agus fhuair iad an cù, a' ghalla is na cuileanan они были у лисьей норы, и они добыли лиса, самку лисы и лисят2) бран. проклятый, чертовcàr na galla! чёртова машина!taigh na galla dhaibh! будь они прокляты!; чёрт с ними!; пошли они в ...!

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

GALLAN →← GALL

T: 0.061771826 M: 3 D: 3