REOTHADH

nm. (gen. reothaidh, pl. reothaidhean)холод, морозbha reothadh ann sa mhadainn (an-diugh) сегодня утром был мороз (были заморозки)reothadh is aiteamh

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

REOTHADH IS AITEAMH →← REOTHADAIR

T: 0.050553722 M: 3 D: 3