THOIR COMHAIRLE AIR

vb. phr. (vt.) (vn. toirt a chomhairle air nf.)советовать, рекомендоватьbheir mi comhairle ort / bheir mi a chomhairle ort дам я тебе совет

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

THOIR COMHAIRLE DO →← THOIR AN CAR ÀS

T: 0.064881883 M: 3 D: 3