TÌDE

nf. (gen. tìde, pl. tìdean)1) времяtha an tìde a' dol seachad время бежитsgrìobh Murchadh thugainn, agus bha a thìde aige Мурдо написал нам. Давно пора!bid uisge ann fad na tìde дождь не прекращаетсяri tìde со временем, в своё время, в конце концов2) погода3) (+ def. art.) прилив, отливtha an tìde(-mhara) nar n-aghaidh прилив / отлив против нас (нас сносит)a thìde

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

TÌDEMHARA →← TICEARD

T: 0.052221267 M: 3 D: 3