UIDHEAMBHACAIDH

nf. (gen. uidheim-bacaidh, pl. uidheaman-bacaidh)1) ограничение2) ограничительfeumar uidheaman-bacaidh iomchaidh a chleachdadh air sèithrichean-àrda соответствующие ограничители должны использоваться на детских стульчиках

Смотреть больше слов в «Шотландско-русском словаре»

UIDHEAMCUIDEACHAIDH LÈIRSINN →← UIBHISTEACH

T: 0.0686163 M: 3 D: 3